BUSINESS ENERGY CLUSTER SERVICES SLOVAKIA 

ČLENOVIA BECS SLOVAKIA

    WWW.SLUZBYSPRAVE.SK

NARA SK        

960 01 Zvolen, A. Hlinku 2568/33, 

Národná recyklačná agentúra Slovensko, o.z. (NARA-SK) vznikla v 2015 ako združenie právnických a fyzických osôb s hlavným cieľom prechodu z lineárneho hospodárstva na obehového hospodárstvo. Buduje partnerstvo obehového hospodárstva na princípe PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP na troch základných aspektov: Environmentálne-Ekonomicky-Sociálne.

IPEEK  

Nemocničná 757/3,99001 Veľký Krtíš

Ipeľský energetický environmentálny klaster IPEEK vznikol v roku 2020 ako záujmové združenie právnických osôb, s cieľom trvalého rozvoja modernej a systémovej energetickej politiky, rozvoja odpadového hospodárstva a rozvoja podnikateľského prostredia s dôrazom na výrobu, distribúciu, investičný rozvoj, výskum, vývoj, vzdelávanie, sociálny rozvoj, ekológiu a implantovanie nových technológií na odľahčovanie environmentálnych záťaží a podporu konkurencieschopnosti hospodárstva SR