BUSINESS ENERGY CLUSTER SERVICES SLOVAKIA

PROJEKTY - BUSINESS ENERGY CLUSTER SERVICES SLOVAKIA

COVID - 19  -riešenie

v čase vzniku pandemickej situácie a reagovali riešením otázky, ako reálne minimalizovať riziko nákazy v priestoroch s vysokou fluktuáciou ľudí. Sú to interiérové priestory, kde nie je možné využiť štandardne odporúčanú ochranu (rúška, odstup), alebo je jej použitie značne obmedzené. Ide najmä o priestory spoločného stravovania, šatne, ale aj zdravotnícke zariadenia, čakárne, domy seniorov, klientske centrá, školy, škôlky, open-space kancelárie atď.em vložte podnadpis

https://www.sluzbysprave.sk/sk/dekontaminacia-vzduchu-a-povrchov

Block® Pure UV

Certifikovaná metóda dekontaminácie vduchu a povrchov testovaná Mikrobiologickým ústavom AV ČR, v.v.i., Praha.

Projekty zamerané na úsporu, ekológiu, zdravie  a obehové hospodárstvo v najväčšom elektronickom PORTÁLI SLUŽIEB SPRÁVE na SLOVENSKU - integrujeme súbežne PARTNERSTVÁ v BECS SLOVAKIA.

PRÍNOS 

Ponúkame okamžité efektívne riešenia pre každého, kto hľadá projekty, ktoré sú s okamžitou pridanou hodnotou a poukazujú šetrnosť k životnému prostrediu  

Komplexné riešenia pre správu nehnuteľností ponúkame zo širokého portfólia zastúpených spoločností overených na trhu. Rozmanitosť služieb odráža naše odborné znalosti pre projekty, ktoré riešia otázky životného prostredia inovatívnymi technológiami a zároveň sú úsporné s pozitívnym dopadom pre ľudské zdravie.
Nové riešenia, rady, ponuka služieb overených partnerov: www.sluzbysprave.sk

RELÁCIA SLUŽBY SPRÁVE 

Sem vložte podnadpis

RELÁCIA  -  SLUŽBY  SPRÁVE